0914 197 686

Ô tô gia đình có bắt buộc phải lắp hộp đen hay không?

Ô tô gia đình có bắt buộc phải lắp hộp đen hay không? Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container…, kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình.Những.

Ô tô gia đình có bắt buộc phải lắp hộp đen hay không?

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container…, kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình.
Những loại xe nào bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình (hộp đen)? Xe ôtô sử dụng cá nhân có nằm trong trường hợp bắt buộc phải gắn hộp đen hay không? Nếu những phương tiện bắt buộc phải gắn nhưng không chấp hành thì bị xử phạt như thế nào?

Ô tô gia đình có bắt buộc phải lắp hộp đen hay không?
Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 1, Điều 67 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải đảm bảo phương tiện kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe theo quy định của Chính phủ.

Ô tô gia đình có bắt buộc phải lắp hộp đen hay không?
Ô tô gia đình có bắt buộc phải lắp hộp đen hay không?

Mặt khác, Điều 14 Nghị định 86/2014 cũng quy định rõ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình.

Thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.

Đối với các loại xe nêu trên nếu chưa gắn thiết bị giám sát hành trình thì phải gắn trước ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì xe ôtô sử dụng cá nhân không thuộc trường hợp phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Mà chỉ có xe đưa vào sử dụng để kinh doanh vận tải mới bắt buộc.

Trường hợp không chấp hành, sẽ phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa không gắn thiết bị giám sát hành trình của xe hoặc gắn thiết bị nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định.

https://cafeauto.vn/tien-ich/o-to-gia-dinh-co-bat-buoc-phai-lap-hop-den-hay-khong-21731.html

Nguồn: https://hyundaibariavungtau.com.vn/o-to-gia-dinh-co-bat-buoc-phai-lap-hop-den-hay-khong/
Từ khoá:

Gửi bình luận

Become a first comment for this post!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *